تله ورک مشاور شما در زمینه آموزش مجازی و وبینار

آموزش مجازی

ویژه مدارس و دانشگاه ها و ادارات و آموزشگاه های زبان ، موسیقی ، نقاشی ، ورزشی ، کارگاهی

جلسه تحت وب

با سرویس تله ورک شما در ملاقات ها فراتر از انتظار هستید و به مراتب موثرتر با همکاران، شرکاء و مشتریان روبرو می شوید

‌وبینار

كلاس، دوره، سمینار یا هر رویداد آنلاینی كه به‌صورت زنده و با استفاده از اینترنت در محیط وب برگزار شود.

برگزاری نامحدود کلاس ۳۰ نفره

هزار تومان ۱۵۰ ماهانه
 • تا ۳۰ کاربر همزمان
 • زمان برگزاری نامحدود
 • تا ۳ ویدئو همزمان
تدریس خصوصی

برگزاری نامحدود کلاس ۶۰ نفره

هزار تومان ۲۵۰ ماهانه
 • تا ۶۰ کاربر همزمان
 • زمان برگزاری نامحدود
 • تا ۳ ویدئو همزمان
وبینار آموزشی

برگزاری نامحدود کلاس ۱۰۰ نفره

هزار تومان ۴۰۰ ماهانه
 • تا ۱۰۰ کاربر همزمان
 • زمان برگزاری نامحدود
 • تا ۳ ویدئو همزمان
آموزشگاهی

برگزاری نامحدود کلاس ۲۰۰ نفره

هزار تومان ۷۰۰ ماهانه
 • تا ۲۰۰ کاربر همزمان
 • زمان برگزاری نامحدود
 • تا ۳ ویدئو همزمان
نیمه خرفه ایی

برگزاری نامحدود کلاس ۶۰۰ نفره

هزار تومان ۲۵۰۰ ماهانه
 • تا ۶۰۰ کاربر همزمان
 • زمان برگزاری نامحدود
 • تا ۳ ویدئو همزمان
حرفه ایی